Doradztwo energetyczne

Wykonywanie świadectw energetycznych i projektowanej charakterystyki energetycznej wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energie i ciepło ze źródeł odnawialnych

Odbiory kominiarskie i gazoweOcena stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowej w tym wydawanie opinii kominiarskich i odbiorów gazowych.Projektowanie instalacji sanitarnychOpracowywanie projektów instalacji sanitarnych, grzewczych wentylacji i klimatyzacji